Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Benefity online tútoringu v Amos Academy

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Prečo sa doučovať v Amos Academy?

Je online doučovanie efektívne a aké má výhody? 

 

Doučovanie je snáď tým najprirodzenejším spôsobom, ako si doplniť chýbajúce vedomosti a zručnosti.

Počiatky tútoringu siahajú až do čias starovekého Grécka, kedy sa doučovalo neformálne a neštruktúrovane. Doučovateľ pracoval viac menej „ad hoc“ veľmi improvizovaným spôsobom, navyše bez nejakých nárokov na prostredie, v ktorom doučovanie prebiehalo. Hlavným cieľom doučovateľa bolo odovzdať študentovi vedomosti a pomôcť mu získať odborný pohľad na istú špecifickú oblasť.

Princ Charles Louis so svojím tútorom Wolradom von Plessenom v historických šatách. (zdroj: Wikipedia)

Metódy doučovania získali viac štruktúrovanú formu až po 20.storočí, a to najmä vďaka zameraniu sa na prípravu doučovateľa, samotné metódy doučovania a na hodnotenie odbornosti doučovateľa ako osoby, ktorá vykonáva túto činnosť.

S rozšírením bežného formálneho vzdelávania vzrástol aj dopyt po doplnkovom dovzdelávaní sa, teda po doučovaní.

S rozvojom moderných digitálnych technológií a aj pod vplyvom dôsledkov pandémie koronavírusu sa značná časť vzdelávania presunula práve do virtuálneho prostredia. Amos Academy online tútoringové centrum, ktoré je výsledkom pilotného projektu Šanca mať budúcnosť, sa zrodilo z prvotnej myšlienky priniesť inovatívny online tútoring aj na Slovensko. V tom čase, kedy sa zrodil tento nápad, svet ešte ani len netušil, že ho zasiahne pandémia koronavírusu a že sa z inovatívneho projektu stane behom niekoľkých týždňov úplne bežný štandard – vzdelávanie sa online.

Amos Academy online tútoringové centrum doučuje žiakov a študentov od apríla 2021. Od tohto obdobia nám skúsenosti ukazujú, že súčasné nastavenie online tútoringového centra ponúka množstvo benefitov pre žiakov/študentov, ako aj pre ich rodičov (napríklad že sa jedná o bezplatnú službu a žiak/študent nemusí za učiteľom nikam cestovať).

Amos Academy umožňuje žiakom/študentom spojiť sa s odborníkom formou one – to – one (jeden na jedného) doučovania z akéhokoľvek miesta na Slovensku a získať tak na mieru šitú podporu v predmete podľa vlastného výberu.

Žiak/študent si zároveň môže zvoliť úroveň a tempo doučovania, a to podľa jeho individuálnych vzdelávacích potrieb.  To je len zlomok, aké benefity ponúkame.

A ČO ĎALŠIE MÔŽEŠ ZOHĽADNIŤ PRI ROZHODOVANÍ SA VYUŽIŤ AMOS ACADEMY?

FLEXIBILITA – Individuálne online doučovanie ponúka flexibilitu pri plánovaní termínov stretnutí s tútorom. Znamená to, že sa vzdelávaš v čase, ktorý Ti vyhovuje a jediné, čo zohľadňuješ, sú dostupné termíny tútora. Vďaka tomu môžeš vyťažiť z online tútoringu maximum.

VEDOMOSTI NA MIERU – Jednou z najväčších výhod online doučovania je to, že si na lekciách len Ty a tútor. To znamená, že „Ty máš vo svojich rukách“ v akej oblasti z daného predmetu sa budeš doučovať. Cítiš sa byť slabšia/slabší v názvosloví anorganických zlúčenín z chémie? Alebo v časovaní slovies v anglickom jazyku? Žiaden problém, Ty si určíš, čomu sa budete na online hodine venovať.

ONE – TO – ONE – Ako sme už spomínali, v Amos Academy je doučovanie jeden na jedného a na online hodine si len Ty a tútor. To znamená, že máš k dispozícii plnú pozornosť tútora počas celého priebehu doučovania, vďaka čomu sa Ti môže tútor venovať na 100% a dávať Ti potrebnú spätnú väzbu. Ak si naopak želáš byť na hodine s niekým ďalším (napríklad so súrodencom alebo spolužiakom), veľmi radi Ti to umožníme, samozrejme po individuálnej dohode s tútorom.

UČENIE SA VLASTNÝM TEMPOM – Vedel/a si, že individuálne online doučovanie odstraňuje tlak a nároky, ktoré pociťujeme v škole, keď sa snažíme držať tempo s ostatnými spolužiakmi? Takže už žiadna nestíhačka! Alebo naopak, výhodou je, že pri one-to-one online doučovaní nemusíš čakať, kým ostatní spolužiaci pochopia učebný materiál a nezdržujú Ťa. Na online hodine si len Ty, tútor a učíte sa takým tempom, aké Ti vyhovuje.

ĽAHKÁ DOSTUPNOSŤ – Vážme si benefit virtuálneho sveta a využívajme ho vo svoj prospech! Online doučovanie vyžaduje len Tvoju prítomnosť, počítač a stabilné Wi-Fi pripojenie. Na rozdiel od osobného doučovania, kam musíš často-krát Ty alebo Tvoj tútor cestovať, musíte mať zabezpečené miesto stretnutia (tzv. učebný priestor) a podobne. V Amose takéto veci neriešiš.

SYNCHRÓNNY TÚTORING – Naša online vzdelávacia platforma Amos Academy využíva synchrónne doučovanie. Znamená to, že všetky online vzdelávacie stretnutia prebiehajú v reálnom čase prostredníctvom online videohovoru (najčastejšie cez Zoom alebo MS Teams). Tútor je Ti k dispozícii, aby odpovedal na všetky Tvoje otázky a podnety a tiež Ti poskytne spätnú väzbu.

(Asynchrónne doučovanie využívajú rôzne offline kurzy, online fóra a komunikácia prebieha prostredníctvom e-mailu v rozdielnom čase. Pri asynchrónnom doučovaní nemáš možnosť komunikovať s učiteľom “tu a teraz”.)

MOŽNOSŤ ZAMERAŤ SA NA TÉMU, KTORÁ ŤA ZAUJÍMA – Skvelá výhoda online doučovania je, že ponúkame viacero predmetov, z ktorých máš možnosť si vybrať a navyše sa môžeš učiť niečo, čo Ťa skutočne zaujíma a čo si sám želáš. Už žiadna nuda či pocit, že niečo musíš… Stačí, ak chceš!

BEZPLATNÉ DOUČOVANIE – U nás sa doučuješ zadarmo. Amos Academy online tútoring centrum podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Naše finančné zdroje pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného Programu Ľudské zdroje. Jednoducho neplatíš nič a vzdelávaš sa bezplatne.

BEZPEČNÉ PROSTREDIE – U náš v Amos Academy Ti garantujeme bezpečné online vzdelávanie. Tvoje osobné údaje sú chránené a zabezpečené v systéme do maximálnej možnej miery. To, čo sa doučuješ a aké výsledky dosahuješ, vieš len Ty, Tvoj tútor a prípadne rodičia, ktorí majú záujem sa na doučovaní informatívne objaviť.

SKVELÝ TÍM TÚTOROV – Pri výbere tútorov do tímu Amos Academy sme si zakladali nielen na ich odbornosti, ale najmä na skúsenostiach a ľudskosti. Sú to profesionáli, ktorí Ťa nielen doučia, ale aj podporia a povzbudia v čase, kedy Ti možno nie všetko vychádza podľa predstáv. Zakladajú si na rešpektujúcej komunikácii a neformálnom prístupe. Využi ich služby múdro a čestne tak, aby ste zažili obojstranný pocit spokojnosti z dobrého doučovania.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI AMOS ACADEMY A ŽELÁME VÁM MNOŽSTVO ŠTUDIJNÝCH ÚSPECHOV! 

 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako funguje Amos Academy, odporúčame vám nazrieť do nášho informačno-propagačného materiálu: Amos Academy infopack

V prípade, že ste nenašli to, čo ste hľadali a máte nejasnosti či doplňujúce otázky, spojte sa s nami v sekcii KONTAKTY.

 

Amos Academy online tútoringové centrum

Názov projektu: Šanca mať budúcnosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora študentov stredných škôl za účelom zlepšovania ich študijných
výsledkov a kompetencií
Trvanie projektu: 10/2020 – 09/2022
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk                         www.esf.gov.sk                       www.minedu.sk