Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sú od 18. marca 2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení.

Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.

Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu.