0
Rated 0 out of 5
0 z 5 hviezdičiek (na základe 0 recenzií)
„Doučovanie online bez ohľadu na čas a miesto považujem za kľúč pre rýchly a efektívny rozvoj spoločnosti.“

Učiteľ, ktorý má o vyučovaní a jeho cieľoch jasnú predstavu a nebojí sa byť inovatívny. Peter sa už od školy angažoval, ako len mohol, aby posúval ďalej nielen seba a svoje vedomosti z fyziky, ale aj hranice kvality školstva všeobecne, čo teraz robí aj v AMOS ACADEMY.
O energii ti na hodinách fyziky nebude len rozprávať, ale bude ju do teba aj nalievať. Je to tútor a fyzik srdcom a mysľou, čo je tá najlepšia motivácia a inšpirácia pre teba do vzdelávania sa.

1.) Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľom?

Byť učiteľom je v určitom zmysle naozaj poslanie. Vedomosti a znalosti sú navyše niečo,
čo hýbe svetom a osobne verím, že každý z nás má v sebe určitý potenciál. Učiteľstvo, ako aj vzdelanie, je neustály a nekončiaci rozvoj, a práve to ma na tom najviac fascinuje.

2.) Aký je váš postoj k online vzdelávaniu? Akú pridanú hodnotu či príležitosť
v ňom vidíte?

Online vzdelávanie, respektíve doučovanie, búra bariéry vo vzdelávaní, a to nielen
v súčasnej dobe, počas pandémie. Dostupné informácie, výučba a doučovanie online bez ohľadu na čas a miesto považujem za kľúč pre rýchly a efektívny rozvoj spoločnosti, ako aj pomoc pre zvýšenie záujmu a zlepšenie prístupu študentov v procese vzdelávania ako takého.

Častokrát študenti na bežnej vyučovacej hodine v škole, ale aj mimo nej cítia strach
či neistotu opýtať sa na niečo, čomu vlastne dobre nerozumejú alebo nechápu. Toto správanie je určite podmienené rozličnými faktormi, ako napr. možnou negatívnou spätnou väzbou vyučujúceho na otázky z už prebraného učiva a podobne.

Vzdelávanie a doučovanie online je šité na mieru práve aj pre tieto potreby jednotlivých študentov, ako aj ich pomoci nielen za lepšími známkami v škole, ale najmä pochopením
a osvojením si vedomostí do ich súčasného a budúceho života.

3.) Ak by ste mohli priniesť niečo nové, čo by zlepšilo vzdelávanie v našej krajine, čo by to bolo?

Systém vzdelávania, v ktorom by bolo možné učebné osnovy a materiály, aktualizovať ho pravidelne podľa potreby a situácie na Slovensku, ale aj vo svete, a to na základe odporúčaní pedagógov a odborníkov. Ak by to bolo možné, tak ideálne po 1 roku, maximálne však po 3 rokoch. Svet, informácie a inovácie totiž veľmi rýchlo napredujú. Ďalej možnosť výučby žiakov a študentov na školách aj zahraničnými učiteľmi v cudzom jazyku (prípadne dvojjazyčne) v prezenčnej či online forme. Takisto vyššiu mieru interaktívnej výučby a domácich úloh, respektíve zadaní aj na vlastných smart zariadeniach a telefónoch hravou formou. Mohlo by to byť sprostredkované napríklad aj prostredníctvom vzdelávacích aplikácií, certifikovaných ministerstvom školstva. Súčasne by to umožnilo dostupnejšie a rýchlejšie vzdelávanie aj mimo školských zariadení.

4.) Čo je pre Vás na fyzike najviac fascinujúce ?

Najviac energia a jej premeny. Energiu nevieme zničiť, ale ani vyrobiť.
Všetko sú to len jej premeny a platí zákon zachovania energie. Navyše, pravdepodobne všetka energia na svete vznikla už dávno počas veľkého tresku, teda pri zrode samotného vesmíru.

Na základe fyziky a Einsteinovej špeciálnej teórii relativity zároveň môžeme skonštatovať, že všetko okolo nás je v určitom zmysle energia, teda aj vrátane nás samotných, čo je pozoruhodné
a fascinujúce zároveň.

Recenzie tútora

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie. Buď prvý, kto ju napíše.