Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Búra predsudky v názoroch na Rómov – je múdra a cieľavedomá. Chce sa stať lekárkou.

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Prinášame vám zaujímavý článok o pohľade na život štipendistky Nadácie Rómsky vzdelávací fond – Sidónie Balogovej. Sidónia má svoje sny, za ktorými ide plnou parou vpred. My jej na ceste za cieľom stať sa lekárkou držíme palce… 

 

Volám sa Sidónia Balogová a študujem na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach v odbore Praktická sestra. Mám rada šport a poéziu. Aktuálne navštevujem tretí ročník a štúdium je pre mňa skutočne naplnením. Aj kvôli celosvetovej pandémii vnímam svoje budúce povolanie veľmi zodpovedne. Posledné dva roky sme strávili ako študenti zdravotníckych odborov množstvo času v nemocniciach. Bolo to náročné obdobie, ale spoločne sme to zvládli.

 

Mojim najväčším snom už od detských čias, o ktorý sa krôčik po krôčiku snažím, je stať sa lekárkou. Myslím si, že pre študentov na strednej škole je veľmi dôležité cítiť podporu v štúdiu. Je to obdobie odrazového mostíka do budúcna. Okrem mojej rodiny a priateľov ma v štúdiu podporuje najmä Nadácia Rómsky vzdelávací fond na Slovensku. Táto nadácia podporuje mladých rómskych študentov vo viacerých smeroch (podpora vzdelávania, poradenstvo, doučovanie, tréningy, prospechové štipendiá a pod.). Ja som sa vďaka svojim vzdelávacím ambíciám stala štipendistkou Nadácie REF, vďaka čomu mám sto percentnú podporu v štúdiu.

Momentálne mi REF pomáha najmä doučovaním (tútoringom) v Amos Academy, kde sa pripravujem na prijímacie skúšky z medicíny. Úplne úžasné je, že ma doučuje bývala štipendistka Nadácie REF, pani Oľga Parmar, ktorá už dnes pôsobí ako doktorandka na Slovenskej akadémii vied v Košiciach. Toto prepojenie generácií štipendistov nadácie je pre mňa veľmi motivujúce. Uvedomila som si, že vďaka priateľskému vzťahu s tútorkou som si vypestovala aj pozitívny vzťah k predmetu, v ktorom sa doučujem. Všetci si môžeme plniť sny, stačí len chcieť a potom… dostať šancu a príležitosť.

Mojim veľkým životným vzorom je moja babka, ktorá od roku 1970 aktívne pomáhala vo viacerých rómskych osadách ako zdravotnícky asistent. Jej húževnatosť a ochota pomáhať tým najzraniteľnejším ma veľmi inšpirovali. Osobne si myslím, že problémy, s ktorými sa stretávala vo svojej praxi moja babička, sú stále témou dňa a nevytratili sa. Rómovia sa dodnes trápia s nedostatkom zdravotnej starostlivosti, a to najmä tí, ktorí sa rodia do tzv. generačnej chudoby.

Veľkým problémom je aj diskriminácia. Či už je skrytá alebo viditeľná, dotýka sa všetkých Rómov bez rozdielu. Myslím, že mnohí s ňou majú skúsenosť, ale nevedia sa voči nej „brániť“. Často sa stáva, že Rómovia majú problém nájsť si prácu, sú svedkami iného, znevýhodňujúceho zaobchádzania v spoločnosti. Niekedy mám pocit, že my Rómovia sme odsúdení už na prvý pohľad len preto, že sme inej farby pleti.

Chcela by som všetkých ľudí dobrej vôle poprosiť, aby naozaj nesúdili knihu podľa obalu. Rómovia sú tiež  ľudia z mäsa a kostí a majú rovnako veľké srdce, ako nerómovia. Ľudia si zaslúžia rovnakú šancu, ak si o ňu žiadajú. Je množstvo talentovaných rómskych detí, ktorí na takúto šancu čakajú, aby mali lepšiu budúcnosť.

Verím, že aj ja som tou zmenou, ktorú je vidieť vo svete. Dostala som šancu na lepšiu budúcnosť a svojim prístupom môžem zmeniť vnímanie Rómov vo svojom okolí.

Ďakujem všetkým, ktorí ma na tejto ceste podporujú a ďakujem tiež online tútoringovému centru Amos Academy za skvelé služby!

Sidónia Balogová

 

 

Amos Academy online tútoringové centrum

Názov projektu: Šanca mať budúcnosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora študentov stredných škôl za účelom zlepšovania ich študijných
výsledkov a kompetencií
Trvanie projektu: 10/2020 – 09/2022
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk                         www.esf.gov.sk                       www.minedu.sk