Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Faq

Amos Academy je bezplatné online tútoringové centrum, ktoré má za cieľ zlepšiť školský prospech žiakov/študentov a prostredníctvom tútoringu (doučovania) zvýšiť úspešnosť žiakov základných a študentov stredných škôl. 

Určite nie. Amos Academy poskytuje doučovanie, ktoré je doplnkovým neformálnym vzdelávaním a slúži len na doplnenie chýbajúceho (prípadne nepochopeného) učiva v určitej oblasti. 

Naši lektori doučujú odborné predmety:
Matematika
Fyzika
Chémia
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Maďarský jazyk

  1. Ako prvé je potrebné vyplniť a poslať nám súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, že má študent menej ako 18 rokov, súhlas vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca študenta. V prípade, že má študent viac ako 18 rokov, súhlas vypĺňa a podpisuje daný študent. Presné informácie ako postupovať nájdeš TU.
  2. Následne je potrebné vyplniť registračný formulár Ámosáka, ktorý ti nezaberie viac než 15 minút. Informácie v registračnom formulári sú pre nás dôležité, nakoľko dokážeme efektívnejšie vyhodnotiť individuálne vzdelávacie potreby daného študenta. Registračný formulár je dostupný v 2. kroku online TU.
  3. Následne ti príde potvrdzovací e-mail, že Ťa evidujeme v databáze záujemcov o bezplatné doučovanie. Potom si už len stačí vybrať lektora podľa doučovacieho predmetu, o ktorý máš záujem a rezervovať si prostredníctvom plánovacieho kalendára deň a čas lekcie.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme Ti mohli poskytnúť online doučovanie. Vyplýva to z našej zákonnej povinnosti a slúži k ochrane celého procesu online doučovania. Keďže Tvoju účasť na doučovaní dokladujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR formou printscreenov z jednotlivých online stretnutí, bez udelenia súhlasu by sme nemohli doučovanie realizovať. Bližšie informácie o GDPR a rozsahu spracovania Tvojich osobných údajov sa dočítaš v sekcii Informácie pre dotknuté osoby.

Po rezervácii doučovania (cez kalendár tútora, ktorý sa nachádza v jeho profile) budeš so svojím tútorom v kontakte prostredníctvom online hovorov, ale takisto naňho získaš aj priamy e-mailový kontakt, aby ste mohli študijné veci riešiť kedykoľvek to bude potrebné.

Kvôli bezpečnosti a ochrane osobných údajov Ti odporúčame komunikovať so svojím tútorom len prostredníctvom e-mailu.

Samozrejme! Študentov môžu prihlásiť na doučovanie aj rodičia, učitelia či sociálni pracovníci. Netreba však zabúdať na súhlas s poskytnutím osobných údajov, ktorý musí byť podpísaný zákonným zástupcom žiaka/študenta v prípade, že má menej ako 18 rokov. Bez vyplneného a zaslaného súhlasu sa doučovanie nemôže zrealizovať!

Ak si želáš upraviť údaje zaslané v registračnom formulári, kontaktuj nás so svojou požiadavkou a Tvoje informácie bez problémov upravíme.

Tvoje študijné úspechy v AMOS ACADEMY neostanú bez malej odmeny na revanš. V priebehu doučovania Ti bude tútor za plnenie jednotlivých úloh študijného plánu prideľovať AMOS BODY. Tie sa Ti zobrazia v ŠTUDENSTSKEJ ZÓNE. Na konci projektu najaktívnejších žiakov/študentov odmeníme vecne amosáckou vecnou pozornosťou. 

Amos Academy online tútoringové centrum malo pôvodne fungovať do konca marca 2022. Projekt sme práve kvôli vysokému záujmu žiakov/študentov predĺžili oficiálnou žiadosťou, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhovelo. Aktuálne vieme zabezpečiť online doučovanie do konca septembra 2022.

Máte nejaké otázky ohľadom AMOS ACADEMY?
Chcete sa stať súčasťou nášho online tútoring centra a potrebujete ešte nejaké informácie?

Neváhajte sa na nás obrátiť – odpovedáme rýchlo a na všetky požiadavky.

Projektová manažérka Amos Academy:

Mgr. Veronika Komárová
vkomarova@romaeducationfund.org
tel.: 051/ 77 54 114