Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Rozhovor pre RTVS

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Amos Academy – online tútoring centrum, ktoré je inovatívnym priestorom pre online vzdelávanie. Vzniklo ako jediné svojho druhu na Slovensku, práve z iniciatívy Rómskeho vzdelávacieho fondu. Amos Academy však nedoučuje len rómskych žiakov a študentov. Práve naopak, s cieľom podporovať inklúziu je určené pre všetkých bez rozdielu.

V rozhovore vám Viktor Teru (country facilitator) povie, ako sa zrodila prvotná myšlienka poskytovať bezplatné doučovanie ešte pred pandémiou koronavírusu a prečo je toto doučovacie centrum jedinečné. Veronika Komárová (project coordinator) objasní celý mechanizmus prihlasovania sa na doučovanie a o svoje skúsenosti s prácou pre Amos Academy sa podelí aj tútor fyziky – Peter Sivák.

V mene celého tímu Nadácie REF ďakujeme redaktorovi Tomášovi Sivákovi za rozhovor.

LINK NA ROZHOVOR: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1589337

Názov projektu: Šanca mať budúcnosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora študentov stredných škôl za účelom zlepšovania ich študijných
výsledkov a kompetencií
Trvanie projektu: 10/2020 – 09/2022
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk                         www.esf.gov.sk                       www.minedu.sk