Amos Academy
Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Amos Academy – online tútoring centrum, ktoré je inovatívnym priestorom pre online vzdelávanie. Vzniklo ako jediné svojho druhu na Slovensku, práve z iniciatívy Rómskeho vzdelávacieho fondu. Amos Academy však nedoučuje len rómskych žiakov a študentov. Práve naopak, s cieľom podporovať inklúziu je určené pre všetkých bez rozdielu.

V rozhovore vám Viktor Teru (country facilitator) povie, ako sa zrodila prvotná myšlienka poskytovať bezplatné doučovanie ešte pred pandémiou koronavírusu a prečo je toto doučovacie centrum jedinečné. Veronika Komárová (project coordinator) objasní celý mechanizmus prihlasovania sa na doučovanie a o svoje skúsenosti s prácou pre Amos Academy sa podelí aj tútor fyziky – Peter Sivák.

V mene celého tímu Nadácie REF ďakujeme redaktorovi Tomášovi Sivákovi za rozhovor.

LINK NA ROZHOVOR: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1589337