Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Mgr. Peter Ľuba

5
Rated 5 out of 5
5 z 5 hviezdičiek (na základe 7 recenzií)
Rozhodol som sa spolupracovať so študentmi Amos Academy, nakoľko ide o modernú akadémiu a chcem byť súčasťou inovatívneho online tutoring centra.

Zároveň učenie a tvorivá práca s mladými ľuďmi je mojím povolaním a umením, ktoré mám rád.

1.) Máte za sebou zaujjímavú prax v oblasti lektorovania a tímlíderstva. Povedze nám o tom viac…

Už počas strednej školy som sa stal lídrom stredoškolských mobilít a projektových aktivít v rámci projektov EU:
V roku 2012 som sa reagoval na výzvu uverejnenú v časopise Slovenka pod názvom Veľvyslanectvo mladých a získal som 2. miesto za študentský projekt „Sun for Everybody“, vyhral som pobyt v Bruseli a navštívil som európsky parlament.

Rok 2013 bol v znamení kooperácie na úrovni Visegrádskej štvorky. Participoval som v medzinárodnom projekte – 3rd Silesian Meeting of the Youth of the Visegrad Countries „Together We Can Do More“.

Rok 2014 bol v znamení niekoľkých medzinárodných stretnutí, v ktorých som aktívne vystupoval a bol v líderskej pozícii. Ide o projekty:
Medzinárodný projekt Youth Exchanges- reprezentácia Slovenska v Rouge, Estónsko
Erasmus+
Fínsko, 3x Estónsko, Španielsko, Rumunsko (Transylvánia), Belgicko, Grécko, Cyprus, Rakúsko, Poľsko.
WWF – ESFALP (European Schools for a Living Planet) – medzinárodný projekt, v ktorom som sa zaoberal spoluprácou so školami v povodí rieky Dunaj. Bol to zaujímavý environmentálny projekt.
Euromath (Cyprus, 2014) – Medzinárodný matematický kongres, získaný certifikát za prácu s environmentálnym zameraním

Aj rok 2015 priniesol nové výzvy:
Na jar som sa opäť zúčastnil matematického kongresu v Aténach s prácou: Beziérové krivky a ich aplikácia“ – súťažná kategória „Math-presentation“. Získal som Čestné uznanie za kvalitnú prácu.
Na jeseň som sa stal aktívnym účastníkom projektu Goerudio a cestoval som do Rigy na významný kongres didaktikov, kde som prezentoval vlastnú prácu z oblasti modelovania prírodných javov.

Počas strednej školy som aktívne súťažil a moje výsledky v oblasti celoštátnych kôl olympiády v ANJ sú nasledovné:
Školský rok 2013/2014 – 2. miesto.
Školský rok 2014/2015 – 1.miesto, víťaz celoštátneho kola olympiády v Anglickom jazyku.

V roku 2015 som začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe odbor: anglistika – amerikanistika.

Od nástupu na štúdium v Prahe som lektoroval:

2018 – Lektor business angličtiny pre AVS New Technologies Ltd.
2018-2019 – Lektor angličtiny pre Threshold Training Associates (Praha)
Kurzy všeobecnej angličtiny, business angličtiny, individuálny jazykový koučing vo firmách v Prahe:
– ČSOB (business English)
– KPMG, (English for finance and business usage)
– Kaufland,
– O2, (business English)
– Team Prevent Santé (lekári, medical English)

V roku 2021 Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze mi udelil 1. cenu v kategórii Anglofonní literatury a kultury za akademický rok 2020-2021 za mimoriadnu diplomovú prácu s názvom Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, John Dewey, and the Creative Reader.

V roku 2021 som začal doktorandské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe s témou Neo-idealizmus, pragmatizmus, kreativita: Filozofie prúdenia, pohybu, percepcie a tvorivosti pre literárnu analýzu 21. storočia s Prof. David Lee Robbinsom, PhD. (Yale).

2.) Myslíte, že môže byť online vzdelávanie rovnako kvalitné, ako učenie sa v školských laviciach?

Online vzdelávanie je kvalitnou formou edukácie, ktorá umožňuje výborne sa prispôsobiť vzdelávacím potrebám študenta.
Online vzdelávanie je založené na spolupráci a tvorbe podporného prostredia v zmysle Shaping and Modifying Environment.

3.) Akým spôsobom sa podľa vás môže človek naučiť cudzí jazyk?

Na začiatku je dôležité rozmýšľať o vlastnom učení a zistiť individuálnu edukačnú stratégiu, s ktorou nám práve môže pomôcť lektor/tútor. Dôležité je, aby študent mal vytvorené podnetné edukačné prostredie a absolvoval kvalitnú vstupnú pedagogickú diagnostiku. Každý sa môže naučiť cudzí jazyk na výbornú úroveň, a tá správna cesta k cieľu je vždy jedinečná.

4.) Prečo ste sa rozhodol doučovať a pomáhať študentom v projekte Amos Academy?

Rozhodol som sa spolupracovať so študentmi Amos Academy, nakoľko ide o modernú akadémiu a chcem byť súčasťou inovatívneho online tutoring centra.

Zároveň učenie a tvorivá práca s mladými ľuďmi je mojím povolaním a umením, ktoré mám rád.

Galéria

Rezervačný kalendár

Recenzie tútora

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie. Buď prvý, kto ju napíše.