Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Mgr. Terézia Kolcunová Harňaková

5
Rated 5 out of 5
5 z 5 hviezdičiek (na základe 3 recenzií)
„Keď viete, že robíte niečo, čo má zmysel, tak do toho idete naplno, a taký pocit sa nedá ničím nahradiť.“

Slovenčina je materinský jazyk mnohých z nás, no aj tak nám vie poriadne potrápiť hlavu. Terezka s tým však nemá najmenší problém – má dostatok vedomostí a hlavne praxe, aby ti mohla posunúť poznatky prvotriednej kvality, s ktorými sa v živote nestratíš.
Terezka berie slovenčinu nie ako prácu, ale ako svoje životné poslanie. Motiváciu naberá práve vďaka žiakom a do spolupráce s nimi sa púšťa s návykovým zápalom. Slovenčinu vyučuje najmä s dôrazom na jej použitie v praxi, aby vedomosti, ktoré podáva ďalej, boli žiakom na osoh v každej oblasti života.

1.) Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou?

Pri výbere povolania som si položila niekoľko otázok. Chcela som vykonávať prácu, ktorá ma bude napĺňať, a samozrejme som vedela, že to musí byť práca, ktorú budem robiť dobre. Ešte keď som sama sedela v školských laviciach, rýchlo som si zapamätala učivo, ktoré nám vysvetľovali učitelia. Mojou silnou stránkou však bolo vedieť v učive hľadať logické súvislosti. Keď som sa niečo učila, muselo mi to dávať zmysel. Spolužiaci mi častokrát vraveli, aby som im pred písomkou prerozprávala učivo svojimi slovami. Vtedy som si uvedomila, že mi rozumejú a že ma takéto triedne „doučovanie“ veľmi baví. Vždy som vedela, že chcem vykonávať prácu s ľuďmi a v povolaní učiteľa som naozaj našla to, čo mi dáva zmysel.

2.) Čo vás inšpirovalo stať sa súčasťou AMOS ACADEMY?

Po skončení vysokej školy som sa stala učiteľkou na ZŠ Prostějovskej v Prešove. Už prvý rok praxe na utvrdil v tom, že sa chcem učeniu venovať aj naďalej a že je táto práca mojím životným poslaním. V škole som sa stretla s množstvom šikovných a inšpiratívnych žiakov, no ovplyvnila ma najmä jedna žiačka, ktorá žije v detskom domove. V období dištančného vzdelávania som mala s touto žiačkou viackrát individuálne hodiny po vyučovaní, napríklad z dôvodu, že sa jej v čase výučby neušiel počítač a ja som nechcela, aby učivo vynechala. Raz v piatok na jednej z týchto spoločných hodín ma asi po hodine a pol učenia poprosila moja žiačka, či sa nemôžeme učiť ďalej. Toto dievčatko sa učiť chcelo, no pani vychovávateľka v detskom domove sa nemohla individuálne venovať dvadsiatim deťom. Vtedy som si uvedomila, aké som mala šťastie ja, že ma v štúdiu stále podporovali rodičia, že ma podporovali nielen finančne, ale že mi vysvetlili, čo som nevedela, prípadne mi zabezpečili doučovanie. A čo má robiť dieťa, ktoré takéto podmienky nemá? Na Slovensku je obrovská priepasť vo vzdelávaní detí z marginalizovaného prostredia, a pritom sa medzi nimi nachádzajú žiaci, ktorí by tak veľmi chceli učiť sa. Ak by som mohla pomôcť aspoň jedinému z nich k dosiahnutiu lepšej budúcnosti, cítila by som, že robím niečo, čo je správne. Keď som sa dozvedela o projekte AMOS ACADEMY, vedela som, že sa chcem stať súčasťou tohto projektu a pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Lebo keď viete, že robíte niečo, čo má zmysel, tak do toho idete naplno, a taký pocit sa nedá ničím nahradiť. Projekt AMOS ACADEMY mi ponúkol osobnostný a profesionálny rozvoj a zmysluplnú prácu, ktorá dáva deťom šancu na lepšiu budúcnosť.

3.) Čo môže podľa vás urobiť výučbu slovenského jazyka atraktívnejšou?

Viem, že slovenčina nepatrí u mnohých žiakov medzi najobľúbenejšie predmety. Myslím si, že za to môže ťažká gramatika, veľké množstvo výnimiek či povinné čítanie. K slovenskému jazyku sa pristupuje ako k materinskému jazyku všetkých žiakov. Študenti, ktorých materinským jazykom je napríklad rómsky jazyk, sú oproti týmto žiakom v nevýhode. Musíme si však uvedomiť, že slovenský jazyk sa dá naučiť. Počas vysokoškolskej praxe som vyučovala slovenčinu ukrajinských študentov. Títo žiaci v prvom ročníku po slovensky takmer nevedeli, avšak vo štvrtom ročníku sa v triede nachádzali takí, pri ktorých by ste neverili, že slovenčina nie je ich rodným jazykom. Dôležité je, že títo žiaci chceli a uvedomili si, že keď chcú zostať študovať na Slovensku, je nutné ovládať slovenčinu. Učiteľ by mal žiakom ukázať, kde všade budú slovenčinu potrebovať a možno aj vďaka tomuto zisteniu k nej zmenia vzťah. Učiteľ musí svojich žiakov poznať. Vždy sa v triede nachádzajú takí, ktorí radi čítajú, píšu, tvoria či hrajú. Ideálne je vedieť kombinovať zábavnejšie činnosti, učivo zamerané na pochopenie a opakovanie pravopisu. Pri každej téme však musíme žiakom vysvetliť dôležitosť učiva a jeho využitie v praxi.

4.) Čo je podľa vás najväčším prínosom vzdelávania sa v slovenskom jazyku?

Slovenský jazyk je štátnym jazykom, ktorý sa využíva pri výkone všetkých povolaní. To, že na každej škole prebieha vyučovanie v slovenskom jazyku, dáva rovnakú možnosť všetkým žiakom zamestnať sa na rovnakých pracovných pozíciách. Ak by vzdelávanie prebiehalo na niektorých školách iba v jazyku národnostnej menšiny, automaticky by sa znížila možnosť výberu zamestnania pre týchto žiakov, čo by viedlo k diskriminácii niektorej z menšín. V zdravotníctve, školstve, administratíve a ďalších odvetviach vždy bude dôležité ovládať slovenský jazyk. Na pohovore či pri písaní žiadostí do zamestnania je ovládanie štátneho jazyka nevyhnutné. Bez základných znalostí slovenčiny, nie je možné vykonávať takmer žiadne povolanie.

Rezervačný kalendár

Recenzie tútora

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie. Buď prvý, kto ju napíše.