Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Podpora

Tvoj návrat do školy môže byť za súčasných okolností náročný, preto je pochopiteľné, že môžeš prežívať stres či úzkosť. Ak potrebuješ podporu, zhromaždili sme pre teba zoznam organizácií, ktoré ti v prípade potreby pomôžu.

IPČKO

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí je tu pre všetkých, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím a potrebujú od niekoho podať pomocnú ruku.

KRÍZOVÁ LINKA POMOCI

Ak si sa ocitol/la v kríze alebo pociťuješ psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19, krízová linka pomoci je tu pre teba nonstop.

STALO SA TO

Stránka ponúka informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na internete.

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA

Pre tých, ktorých čokoľvek ťaží na duši, je tu linka dôvery Nezábudka., dostupná nepretržite po celý týždeň.

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Ide o nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb s cieľom aktívnej podpory duševného zdravia. Medzi ich aktivity patrí organizácia rôznych typov podujatí zameraných na osvetu v oblasti duševného zdravia.

POMOC.SK

Cieľom tejto združenej linky pomoci je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Linka vznikla združením linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk.

KOLOBEH ŽIVOTA

Cieľom tohto občianskeho združenia je poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo v smútení zo straty niekoho blízkeho. Združenie ponúka kvalitné vedomosti a vytvára zaujímavé aktivity, ktoré vedia úspešne pomôcť s touto životnou dilemou.

TVOJ BUDDY

Projekt nadácie Provida je o vzťahu a kamarátstve, ktoré sa vytvorí medzi dieťaťom z detského domova vo veku 6 – 16 rokov a dobrovoľníkom, ktorý by sa stal jeho starším kamarátom – vzorom či mentorom. Vzťah je založený na pomoci, usmerňovaní, spoločnom trávení voľného času a integrácii do spoločnosti.

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Táto nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou je zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom. Spolu s partnermi im poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

DIVÉ MAKY

Nezisková organizácia pomáha talentovaným rómskym deťom, ktorým ich rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú tento dar rozvíjať. Dostávajú tu šancu na vzdelanie a motiváciu k lepším výkonom, vďaka čomu z nich môžu vyrásť úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú.

KAMOŠI Z WEBU

Jeden z projektov Ludialudom.sk, zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom s financovaním ich snov a potrieb, ktoré si vzhľadom na rodinnú finančnú situáciu nemôžu dovoliť. Pomoc je tu priama a adresná a príjemca dostáva celú sumu daru.

BELASÝ MOTÝĽ

Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov ako jediné na Slovensku združuje detí a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením. Svojim členom poskytuje odborné aj ľudské zázemie so snahou zmierniť rozsiahle dôsledky ťažkého telesného postihnutia.

ZODPOVEDNE

Stránka komplexne spracováva problematiku bezpečného a zodpovedného používania internetu. Je cenným zdrojom informácií a materiálov pre rodičov, učiteľov a aj deti.

digiQ

Stránka má za cieľ rozvíjať zmenu myslenia o tom, čo znamená bezpečnosť v transparentnom digitálnom svete. Na webe je možnosť nahlásenia ilegálneho obsahu, s ktorým sa na internete stretnete.

NADÁCIA RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

Jej cieľom je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Fond podporuje rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.