Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu “Viki”

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách spustilo ministerstvo školstva do prevádzky tento portál.

“Viki” v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.

Nájdeš tu aj vzdelávacie materiály pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia.