Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Projekt Amos Academy sa chýli ku koncu. Čo dokázal v praxi?

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Jan Amos Komenský kedysi povedal, že “na dobrom začiatku všetko záleží“.  Veríme, že otc Amos Academy podporilo dobrý začiatok mnohých žiakov a študentov, ktorí sa počas roka a pol (04/2021 – 09/2022) mali možnosť bezplatne doučovať u skúsených a kvalifikovaných učiteľov s veľkým srdcom a láskavým, rešpektujúcim prístupom.

 

Septembrom 2022 sa projekt ukončí a my sa spätne pozrieme na komplexné výsledky v číslach.

Už dnes však vieme zhodnotiť, že sme týmto projektom:

 • pomohli takmer 200 žiakom a študentom zlepšiť si ich študijné výsledky;
 • pomohli mládeži z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja;
 • na projekte participovalo celkovo 21 tútorov – kvalifikovaných učiteľov z praxe;
 • na metodike online tútoringu a mentorskej podpore učiteľov pracovali 4 experti – kvalifikovaní psychológovia a metodici z vedeckej praxe, ktorí boli zároveň supervízormi projektu;
 • k mesiacu júl 2022 sme celkovo odučili 3 266 hodín v predmetoch matematika, fyzika, chémia, Sj, Aj, Nj, Fj, Šj, Mj;
 • urobili sme cca 6 532 printscreenov z doučovania ako doklad a záruku, že tieto hodiny prebehli a zaslali ich na Sprostredkovateľský orgán;
 • vydali sme metodickú príručku k online tútoringu, na ktorej pracovali naši experti;
 • získali grant od Digitálnych anjelov na boostovanie a propagáciu Amos Academy na sociálnych sieťach;
 • dosiahli predĺženie projektu o celkovo 6 mesiacov – čo znamená, že ďalší polrok mali možnosť registrovaní študenti využívať doučovanie bezplatne;
 • spoločne s lokálnou firmou Biznis Help nastavili korporátnu identitu online tútoringového centra Amos Academy a vďaka kvalitnému štartu, s ktorým nám pomohli marketéri z Biznis Help, sme boli živí aj na sociálnych sieťach a prostredníctvom newsletterov;
 • ale čo je najdôležitejšie: POMOHLI SME TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBOVALI.

 

Veľká vďaka patrí našim skvelým tútorom, ktorí odvádzajú svoje učiteľské poslanie s rešpektom a záujmom. 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk                                                www.esf.gov.sk                                      www.minedu.sk

         

 

 

22.08.2022

Veronika Komárová

(projektová manažérka Nadácie REF Slovensko)