Amos Academy je iniciatíva, ktorá ma za cieľ podporiť a zlepšiť školskú úspešnosť žiakov základných škôl a študentov stredných škôl prostredníctvom online doučovania.

Ako to funguje?

Teraz môže tvoje štúdium konečne začať.