Amos Academy je iniciatíva, ktorá ma za cieľ podporiť a zlepšiť školskú úspešnosť žiakov základných škôl a študentov stredných škôl prostredníctvom online doučovania.

Ako to funguje?

Teraz môže tvoje štúdium konečne začať.

Peter Sivák – tútor Amos Academy v predmete fyzika
Rozhovor

Rozhovor pre RTVS

Amos Academy – online tútoring centrum, ktoré je inovatívnym priestorom pre online vzdelávanie. Vzniklo ako jediné svojho druhu na Slovensku, práve z iniciatívy Rómskeho vzdelávacieho

Čítať viac »